(נעלי בלט של יעל" (לילדים"

(972)-8-854-51-58
(972)-8-854-50-58
(972)-52-61-64-777
ballet.panov@gmail.com